สอนสร้างเกมแนว Tycoon แบบง่ายๆ ด้วย tycoon kit – roblox studioZed’s Tycoon Kit : https://www.roblox.com/library/316073214/Zeds-Tycoon-Kit-FIXED (ถ้า Link เสียแสดงว่า tycoon kit มีการอัปเดทนะครั…

Lire l’article original